TV via Internet

Kijk gratis Nederlandse televisie programma's via het internet!

Kijktips Nederland 3

Wat is er op dit moment op Nederland 3? Nederland 3 is een typische culturele en wetenschappelijke zender van de publieke omroep. Verdieping en kennisdelen staan hier als begrippen centraal. Omroepen als VPRO en VARA bieden van oudsher veel aanbod op deze zenders. De Wereld Draait Door was hier ook op. En wat zijn de leuke kijktips voor vanmiddag en vanavond op Nederland 3? Bekijk hieronder het overzicht!

Top 5 actuele programma's

Brexit op een rij: bepaal zelf hoe ingewikkeld je het maakt

Op 23 januari 2013 beloofde toenmalig premier David Cameron het Britse volk een referendum over het lidmaatschap van de EU. Nu, ruim 1200 dagen na die volksraadpleging, staat het Verenigd Koninkrijk op de rand van de brexit.

In de tussentijd was het een achtbaan: twee premiers stapten op, net als drie brexitministers en een zwik andere bewindslieden. Theresa May schreef nieuwe verkiezingen uit. Haar partij werd opnieuw de grootste, maar verloor zijn meerderheid. Er werden deals gesloten en verworpen. Johnson kwam, zag en wil hoe dan ook de EU uit. Ben jij de draad al kwijt?

Klik op onderstaande afbeelding om chronologisch door de belangrijkste brexitmomenten te scrollen. Bepaal zelf hoe moeilijk je de brexit maakt, door je instapniveau met één klik aan te passen:

'Overheid moet de regie pakken op groeiende toeristenstroom'

Het Rijk moet meer doen aan de problemen die worden veroorzaakt door toerisme. Dat zegt een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer tegen NOS op 3.

Vorig jaar verbleven er 19 miljoen buitenlandse toeristen in Nederland. Dat is veel meer dan tien jaar geleden en die groei neemt alleen maar toe. In 2030 zijn het er naar verwachting minimaal 28 miljoen en als de groei van nu doorzet zelfs 42 miljoen.

Overlast

Dat levert natuurlijk flink veel geld en werkgelegenheid op, maar er zitten ook nadelen aan. Afgelopen maand kwam de Raad voor de Leefomgeving met een alarmerend rapport waarin werd gewaarschuwd voor de uitwassen van toerisme.

Zo veroorzaken toeristen steeds vaker overlast. Denk aan dronken bezoekers op de Wallen in Amsterdam, toeristen die ongevraagd woningen in Giethoorn binnenlopen of schade toebrengen aan de biodiversiteit in De Biesbosch.

Om de groeiende toeristenstroom in goede banen te leiden, moet de nationale overheid veel meer doen, zegt de Raad.

Neem Kinderdijk: al eeuwenlang wonen er families in de molens van Kinderdijk. Maar of dit door massatoerisme straks nog steeds mogelijk is? Dat zie je in deze video:

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dat het Rijk in actie komt. "Je ziet dat er in Nederland op een aantal plekken heel veel toeristen komen. Daarnaast zijn er juist andere regio's die graag veel meer toeristen zouden willen. Maar een centraal beleid ontbreekt", zegt SP-Tweede Kamerlid Frank Futselaar.

"Er is veel te weinig aandacht voor geweest", stelt Maurits von Martels (CDA). "Ik heb gevraagd hoeveel mensen zich bij het ministerie daadwerkelijk bezighouden met de vrijetijdseconomie. Dat blijkt dan om twee fte te gaan. Twee fte op zo'n grote sector. Dat is veel te weinig natuurlijk."

Ook VVD, D66 en PvdA vinden dat er op landelijk niveau te weinig aandacht is voor toerisme.

Spreiding

Bij de Rijksoverheid zijn dus maar enkele ambtenaren fulltime druk met toerisme. Verder houdt vooral het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) zich ermee bezig. Daar gaat op jaarbasis zo'n 8,5 miljoen euro aan subsidie naartoe.

Lange tijd was deze organisatie vooral bezig met het binnenhalen van zoveel mogelijk toeristen. Maar dat is de afgelopen tijd veranderd. Nu ligt de focus op spreiding van toeristen door heel Nederland. Dus: zorgen dat toeristen niet alleen maar hotspots als Amsterdam, de Zaanse Schans of Giethoorn bezoeken, maar ze wijzen op andere mooie gebieden in Nederland.

Maar omdat het NBTC naast de subsidie van de overheid voor de helft wordt gefinancierd door partijen in de markt, is het de vraag of er geen belangen botsen bij dit nieuwe spreidingsbeleid. Afgelopen voorjaar verscheen er ook een kritische evaluatie over het NBTC.

De politiek gaat daarom de regels aanpassen, zegt staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) tegen de NOS. Daardoor wordt het NBTC in de toekomst financieel minder afhankelijk van de wensen van externe partijen.

Maartje (19) wint prijs met preek over 'lastige' bijbeltekst

Maartje (19) schreef een eigen preek over een lastige bijbeltekst, zodat anderen beter kunnen begrijpen waar geloven voor haar over gaat. En met die tekst heeft ze de aanmoedigingsprijs van de Nationale Preekwedstrijd gewonnen.

In die wedstrijd worden theologen en leken uitgedaagd om een preek te maken van een 'lastig verhaal'. Een bijbeltekst die niet aansluit bij de tijd van nu en daarom vaak in de kerkdienst wordt vermeden.

Maartje is de enige van haar vriendengroep die gelooft en naar de kerk gaat. Dat vindt ze jammer. "Er zijn veel vooroordelen over geloven. Vooral in de academische wereld", zegt de studente Nederlandse Taal en Cultuur. "Ik wil laten zien dat ik niet zomaar naar de kerk ga om naar de kerk te gaan. Ik heb er een visie op."

Met de prijs kreeg ze de kans om haar preek voor een publiek te vertellen, in een kleine kerk in Ressen, Gelderland:

Maartjes preek gaat over Handelingen 5:1-11. "Als ik de bijbeltekst die ik behandel aan mijn vrienden zou laten lezen, dan zou dat ze onmiddellijk afschrikken", zegt Maartje. "De tekst gaat over een straffende god. Dat past niet bij het beeld dat christenen tegenwoordig willen laten zien; daarin is God juist liefdevol."

Met haar lezing van de tekst hoopt ze ook haar niet-christelijke vrienden te inspireren. "Ik ben zo ongeveer de enige jongere in mijn kerkgemeenschap die regelmatig naar de kerk gaat en de enige gelovige van mijn vriendengroep. Ze weten wel dat ik naar de kerk ga, maar meer weten ze ook niet van mijn geloof."

Dat steeds minder mensen weten waar haar geloof of de Bijbel over gaat, blijkt ook uit de cijfers. In 2018 was voor het eerst meer dan de helft van alle Nederlanders niet religieus.

Gemeenschap

Daarom bedacht Maartje een eigen lezing van de oude tekst: vertrouw op elkaar. "De hoofdpersonen houden geld achter de hand als zij een gift doen aan de gemeente. Ze vertrouwen niet volledig op hun gemeenschap, op God. En ze doen hun gift alleen maar vanwege prestige. Ik wil laten zien dat als je vertrouwt op een ander, een vangnet bent voor de mensen om je heen, de samenleving er beter van wordt en anderen er ook voor jou zijn. En dat geldt ook voor mensen die niet geloven."

Gemiddeld zijn mensen die regelmatig de kerk bezoeken, maatschappelijk het meest betrokken, blijkt uit cijfers van het CBS. Ze doen het meest vrijwilligerswerk of zetten zich in voor een vereniging.

Maartje: "Dus denk niet: wat heb ik er aan? Ga ik hier persoonlijk verlies door lijden? Maar heb onvoorwaardelijk lief. Dan bloeit er iets op waar je op kunt vertrouwen."

'Ik moest van mijn familie twee mensen vermoorden'

Celal Altuntas was 15 jaar toen twee neven van hem werden vermoord. Om die actie te vergelden, werd hij door zijn familie aangewezen om wraak te nemen. "Je hebt geen keuze. Je moet het doen."

Eergerelateerd geweld is geweld dat wordt gebruikt als de eer van de familie op het spel wordt gezet. Bijvoorbeeld omdat jij verliefd bent geworden op een partner uit een andere cultuur of omdat je lesbisch of homoseksueel bent.

NOS op 3 ontdekte dat de afgelopen jaren vooral mannen slachtoffer werden van eerwraak:

Als je je niet aan de familieregels houdt en je tast daarmee de familie-eer aan, dan mag jouw familie je in sommige culturen tot de orde roepen met bijvoorbeeld dreigen of mishandelen. In het ergste geval kan dat zelfs worden bestraft met de dood.

Celal is opgegroeid in het oosten van Turkije en vluchtte in 1992 naar Nederland. Hij weet nog goed hoe aan hem de vraag werd gesteld om de eer van zijn familie te herstellen.

"Ik was 15 jaar. Nog een kind, eigenlijk. En er was een gevecht uitgebroken waarbij twee neven van mij waren vermoord. En omdat zij twee neven van mij hadden vermoord, moest ik twee mensen van hen vermoorden. Gelijk spel spelen."

Celal werd toen door zijn familie aangewezen om wraak te nemen. "Als kind gaf dat een eervol gevoel. Vanaf dat moment krijg je namelijk respect van je vriendenkring en van de gemeenschap. Want dat is die jongen die de eer van de familie heeft hersteld!"

Op een avond kwam de familie van Celal bijeen om te bespreken hoe ze de moord zouden gaan plegen. Alles stond gepland, maar er werd nog één voorwaarde door de vader van Celal gesteld. Er moest door de familie voldoende geld ingezameld worden om Celal te onderhouden wanneer hij weer vrij kwam. "Maar een aantal familieleden weigerde dat. Dat was uiteindelijk de reden om er vanaf te zien."

Eer zonder geweld

Celal vertelt zijn verhaal omdat hij het belangrijk vindt dat er ook aandacht komt voor het perspectief van de eerwraak-pleger. Die staan vaak onder grote druk van familie en omgeving om de moord te plegen.

"Je kunt dit probleem bijna niet begrijpen als je niet zelf uit die cultuur komt. Het beschermen van de familie-eer zit zo ingebakken, dat is traditie. Je hebt ook geen keuze als kind. Je moet het doen. Anders ben je een lafaard. En tel je niet meer mee. Daders zijn in zekere zin dus ook slachtoffer."

Om dergelijke drama's in de toekomst te voorkomen, startte Celal, schrijver en eerwraakdeskundige, het project 'Wel eer, geen geweld'. Nu gaat de ervaringsdeskundige met de doelgroep - veelal jonge mannen, maar ook hun omgeving - in gesprek over eerwraak om geweld te voorkomen.

Meerderheid dodelijke slachtoffers eerwraak man: 'Niet genoeg oog voor'

Als we over eergerelateerd geweld praten, hebben we het vaak over vrouwen die slachtoffer zijn. Maar van de doden door eergeweld is de meerderheid man, blijkt uit cijfers van het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG).

In de afgelopen vijf jaar onderzocht het expertisecentrum 52 doden door eerwraak. Van de slachtoffers waren er 33 man.

Hoofdonderzoeker van het LEC EGG, Janine Janssen, vindt dat hier meer aandacht voor moet komen. "Het is een heel populair beeld om te zeggen: vrouwen hebben problemen, mannen veroorzaken ze. Maar dat is niet waar. Ook mannen zijn slachtoffer van eergerelateerd geweld en daar hebben we niet genoeg oog voor."

Eergerelateerd geweld is geweld dat wordt gepleegd omdat de eer van de familie is aangetast. Om de eer weer te herstellen, wordt degene die de eer heeft geschonden bedreigd of mishandeld, of in het ergste geval zelfs vermoord. Tussen 2013 en 2017 ging het om zo'n 12.000 zaken die aangemeld werden bij de politie.

Taboe

Volgens Janssen worden mannen bijvoorbeeld bedreigd omdat ze homoseksueel zijn, eerwraak weigeren uit te voeren of als ze een relatie met een vrouw hebben die niet wordt geaccepteerd door de familie. Toch kloppen mannen minder snel aan voor hulp, stelt ze.

Janssen: "Voor mannen is het veel moeilijker om dat slachtofferschap ook te claimen. Want vaak wordt het ook niet mannelijk gevonden. Een beetje vent is geen slachtoffer, zeggen ze dan. Maar als wij niet onderkennen dat dit ook mannen kan overkomen, dan wordt het voor hen nog moeilijker om hulp te zoeken."

Hoeveel mannen precies te maken krijgen met eergerelateerd geweld, weten we niet. Het LEC EGG houdt alleen van de dodelijke slachtoffers bij of het om mannen of vrouwen gaat, van de rest van de zaken weten we dat niet. En daarvan is de meerderheid dus man. Waarom dat zo is, is niet bekend.

Inmiddels zijn er zes instellingen in Nederland die opvang bieden speciaal voor mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of mensenhandel.

Home | Contact